Referenten

Dr. Girardi LL.M., Christian

Rechtsanwalt. Spezialgebiete: Bau- und Bauvertragsrecht, Architektenrecht, Verwaltungsrecht, UVP-Recht, Gesellschaftsrecht


L
Präsenzveranstaltung
Start: Montag, 12.02.2024 08:30 Uhr - Mittwoch, 28.02.2024 19:30 Uhr

L
Präsenzveranstaltung
Start: Montag, 11.09.2023 08:00 Uhr - Mittwoch, 27.09.2023 18:00 Uhr

L
Präsenzveranstaltung
Start: Montag, 13.02.2023 08:30 Uhr - Mittwoch, 01.03.2023 18:15 Uhr

L
Präsenzveranstaltung
Start: Montag, 12.09.2022 08:30 Uhr - Mittwoch, 28.09.2022 18:15 Uhr

L
Online-Veranstaltung
Start: Montag, 07.02.2022 08:30 Uhr - Mittwoch, 23.02.2022 18:15 Uhr

L
Online-Veranstaltung
Start: Montag, 13.09.2021 08:00 Uhr - Donnerstag, 30.09.2021 16:30 Uhr

S
Online-Veranstaltung
Start: Mittwoch, 28.04.2021 16:00 Uhr - 19:15 Uhr

S
Online-Veranstaltung
Start: Mittwoch, 14.04.2021 16:00 Uhr - 19:15 Uhr

L
Online-Veranstaltung
Start: Montag, 08.02.2021 08:00 Uhr - Mittwoch, 24.02.2021 18:00 Uhr

zurück